PSD2-maksupalveludirektiivi astuu voimaan lokakuussa – näin vältyt yllätyksiltä

Lokakuussa voimaanastuva maksupalveludirektiivi PSD2 on toistaiseksi herättänyt verkkokauppojen keskuudessa vain vähän mielenkiintoa ja kysymyksiä. Vähäinen mielenkiinto johtuu todennäköisesti muutamasta syystä. Ensinnäkin, direktiivin voimaantulon konkreettiset vaikutukset ovat vielä epäselviä, ja toiseksi, se vaikuttaa verkkokauppoihin välillisesti maksutaparatkaisuiden kautta. Verkkokauppiaan on kuitenkin hyvä olla tietoinen direktiivistä ja valmistautua sen tuomiin muutoksiin maksupalveluissa.

PSD2-maksupalveludirektiivin taustalla on ajatus kilpailun vapauttamisesta, yhdenmukaisesta säännöstelystä ja toimivien sisämarkkinoiden luomisesta EU:ssa. PSD2-direktiivin myötä esimerkiksi pankkien ja maksupalveluntarjoajien on avattava maksu- ja asiakasrajapintansa.

”Direktiivin tarkoitus on mahdollistaa uusia palveluita, jolloin kuluttajille tarjotaan uusia, monipuolisempia maksamisen ratkaisuita. Myös kauppiaille tämä saattaa näkyä maksupalveluiden hintojen laskuna”, kertoo Paytrailin Kari Melender

Vahvasta tunnistautumisesta maksaminen yhteydessä tulee pakollista 

PSD2 direktiivin voimaantulon myötä vahvasta tunnistautumisesta verkkomaksamisessa tulee pakollista. Muutokset vaikuttavat esimerkiksi applikaatioissa, joka muistaa asiakkaan luottokorttitiedot.

”Otetaan esimerkiksi vaikka ruokaa kotiin kuljettavan Woltin applikaatio. Tällä hetkellä maksaminen onnistuu yhdellä svaippauksella, kun luottokorttitiedot on kerran syötetty applikaatioon. Jatkossa vahva tunnistautuminen vaaditaan jokaisen maksukerran yhteydessä”, Melender kertoo. 

Kaikki verkkokauppojen laskun ja osamaksun tarjoajat eivät edellytä vahvaa tunnistautumista maksamisen yhteydessä. Näiden palvelun tarjoajien on siis muutettava palveluaan, niin, että vahvasta tunnistautumisesta tulee osa maksamista, mikä luonnollisesti vaikuttaa asiakkaan ostokokemukseen.

Kuinka valmistaudut PSD2-direktiiviin: 

1.      Tarkista oman verkkokauppasi maksutavat

Edellytetäänkö kaikissa vahvaa tunnistautumista?

2.      Varmista palveluntarjoajan valmiudet

Jos verkkokaupasta löytyy maksupalveluita, jotka eivät vaadi vahvaa tunnistautumista, on hyvä kääntyä palveluntarjoajan puoleen ja selvittää, kuinka he ovat varautuneet direktiiviin ja sen tuomiin muutoksiin tunnistautumisessa.

”Vaikka on vielä epäselvää, mitä lokakuussa direktiivin voimaantulon myötä tapahtuu, on tärkeää varmistaa, että kaikki palvelun tarjoajat ovat valmistautuneet muutokseen ja heillä on ratkaisu vahvan tunnistautumisen muuttuessa pakolliseksi”, opastaa Jouston Juho Putkonen.

3.      Viesti muutoksista asiakkaillesi

Asiakkaat ovat verkkomaksamisen suhteen varsin konservatiivisia ja usein haluavat maksaa ostoksensa tutulla maksutavalla tutun kaavan mukaan. Jos siis direktiivin muutoksen myötä maksupalveluissa tapahtuu muutoksia, on näistä hyvä viestiä asiakkaille.

Vahva tunnistautuminen ei tee maksamisesta hankalaa

Osassa verkkokauppiaita vahvan tunnistautumisen tulo pakolliseksi on aiheuttanut negatiivisia tunteita, sillä huolena on, että verkkokauppaostosten maksaminen hankaloituu. 

”Verkkomaksamisen ratkaisut kehittyvät vauhdilla ja esimerkiksi biometriikka yleistyy, joten en näe maksamisen hankaluutta ongelmaksi”, toteaa Melender.

Sormenjäljen avulla tunnistautuminen yleistyy jatkuvasti monenlaisissa sovelluksissa, ja kasvojentunnistusteknologiallekin saattaa olla tunnistautumisen saralla enemmän tarvetta tulevaisuudessa. Vahvan tunnistautumisen avulla ostaja voi olla varma siitä, etteivät maksutiedot tai verkkokaupasta tilatuttuotteet joudu vääriin käsiin. Vahvan tunnistautumisen tullessa pakolliseksi, myös petosriski pienenee, sillä esimerkiksi ostosten tekeminen toisen henkilötunnuksen ja postinumero avulla ei ole enää mahdollista.

Testaa itse miten helppo ostokokemus ja vahva tunnistautuminen on yhdistetty Joustossa 

Takaisin blogiin »